Ngân Hàng Khuyến Mại / Tag Archives: Những website dùng giao thức HTTP sẽ phải chuyển sang HTTPS nếu không muốn “lọt” và “danh sách đen” của Goole

Tag Archives: Những website dùng giao thức HTTP sẽ phải chuyển sang HTTPS nếu không muốn “lọt” và “danh sách đen” của Goole

Những website dùng giao thức HTTP sẽ phải chuyển sang HTTPS nếu không muốn “lọt” và “danh sách đen” của Goole

Google đã công bố những website đang sử dụng giao thức HTTP sẽ bị liệt kê vào danh sách không bảo mật của hãng và phải chuyển sang HTTPS. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược bảo vệ người dùng của Google. Đầu năm 2017, trình duyệt Chrome của Google cũng …

Xem tiếp